top of page

Представяне на проекта по AgroTV


Представяне на проекта в рамките на конференция Международна научна конференция „Ценности, структури и институции в България – 10 години след присъединяването към ЕС“, организирана от Институт за изследване на обществата и знанието при БАН, в партньорство с Бюрото на Фондация „Конрад Аденауер“ в София.


28 views0 comments
bottom of page