Представяне на проекта по AgroTV


Представяне на проекта в рамките на конференция Международна научна конференция „Ценности, структури и институции в България – 10 години след присъединяването към ЕС“, организирана от Институт за изследване на обществата и знанието при БАН, в партньорство с Бюрото на Фондация „Конрад Аденауер“ в София.


20 views0 comments
©2017 ИИОЗ        ОБЩИ УСЛОВИЯ       КОНТАКТИ
Проект „Градското земеделие като стратегия за повишаване на качеството на живот на градските общности”
е финансиран от Фонд „Научни изследвания“ с договор ДН 05/18 от 17.12.2016 г.

 
  • Grey Facebook Icon
  • Grey LinkedIn Icon
  • Grey Instagram Icon