©2017 ИИОЗ        ОБЩИ УСЛОВИЯ       КОНТАКТИ
Проект „Градското земеделие като стратегия за повишаване на качеството на живот на градските общности”
е финансиран от Фонд „Научни изследвания“ с договор ДН 05/18 от 17.12.2016 г.

 
  • Grey Facebook Icon
  • Grey LinkedIn Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Project Urban Agriculture

Доклад върху градското земеделие на Изследователската служба на Европейския парламент


Изследователската служба на Европейския парламент (European Parliament Research Service) публикува доклад върху понятието "градско земеделие", практиките, които то включва, социалните, икономически и екологични ползи от него, факторите за неговото развитие и предизвикателствата, пред които то е изправено. Докладът на английски е достъпен тук: