Национална научна конференция "Регионална икономика и устойчиво развитие"


Член на екипа на Изследователския проект „ГРАДСКОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ като стратегия за повишаване на качеството на живот на градските общности“ доц. д-р Катинка Михова взе участие в Национална научна конференция "Регионална икономика и устойчиво развитие", организирана от Научноизследователски институт при Икономически университет - Варна, 17 ноември 2017 г., гр. Варна. с доклад с презентация на тема „УСТОЙЧИВИ СЕЛИЩА И ГРАДСКО ЗЕМЕДЕЛИЕ“.

Резюме на представения доклад

УСТОЙЧИВИ СЕЛИЩА И ГРАДСКО ЗЕМЕДЕЛИЕ

Катинка Михова Много автори определят градското земеделие като устойчиво бъдеще особено за градските бедни от развиващите се страни. Като „производство, разположено в или в близките покрайнини на градовете, което произвежда и дистрибутира различни видове хранителни и нехранителни (растителни) продукти”(Stewart et.al.) това е вид неформална система за снабдяване с храна. Как се обвързва с планирането и функционирането на градската среда? Може ли да има принос за т.нар. устойчивост на селищата? Интересът към градското земеделие като феномен в бедни, а и в богати страни, нараства и в научни материали се появяват анализи и опити за систематизиране на ползи и негативи.


©2017 ИИОЗ        ОБЩИ УСЛОВИЯ       КОНТАКТИ
Проект „Градското земеделие като стратегия за повишаване на качеството на живот на градските общности”
е финансиран от Фонд „Научни изследвания“ с договор ДН 05/18 от 17.12.2016 г.

 
  • Grey Facebook Icon
  • Grey LinkedIn Icon
  • Grey Instagram Icon