top of page

ГРАДСКОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ

Като стратегия за повишаване на качеството на живот на градските общности

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТ

ЗАЩО ИЗСЛЕДВАМЕ
ГРАДСКОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ?

В големите градове в Европа, Америка и Азия градското земеделие е обект на силен интерес както от страна на гражданите, така и на местните власти, заради солидните данни за ползите от него за местните общности. В България този феномен често
се счита за остатък от традициите на една изоставаща и "селска" култура, нямаща място в урбанизираната среда на
модерните градове.

Със старта на изследване на социалните, икономическите и екологичните ефекти от градското земеделие у нас, за първи път се получава признание на градското земеделие като феномен, заслужаващ задълбочен анализ, в резултат на който да се представи надеждно научно знание за същността и обществените ползи от него. 

ЦЕЛИ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО

Да изследва социалните, икономическите и екологични ефекти от градското земеделие (като сплотяване на местните общности, укрепване на местната икономика и подобряване на качеството на околната среда).

Да анализира механизмите,
чрез които градското земеделие има потенциал да повишава качеството на живот в урбанизираните общности и допринася за устойчивото им развитие. 

КОЙ ПРОВЕЖДА ИЗСЛЕДВАНЕТО?

Изследването се провежда от екип от социолози от Институт за изследването
на обществата и знанието при БАН, заедно със специалисти по икономика, екология
и ландшафтна архитектура и урбанистика.

ВИЖТЕ ЕКИПА

ПРОЯВЯВАТЕ ИНТЕРЕС ИЛИ
ПРАКТИКУВАТЕ ГРАДСКО ЗЕМЕДЕЛИЕ?

©2017 ИИОЗ        ОБЩИ УСЛОВИЯ       КОНТАКТИ
Проект „Градското земеделие като стратегия за повишаване на качеството на живот на градските общности”
е финансиран от Фонд „Научни изследвания“ с договор ДН 05/18 от 17.12.2016 г.

 
  • Grey Facebook Icon
  • Grey LinkedIn Icon
  • Grey Instagram Icon
bottom of page