top of page

Международна конференция за градско земеделие 2017


Международна конференция за градско земеделие, организирана от Grüne Liga Berlin се проведе в Берлин на 11 и 12 септември 2017 г. Домакин на конференцията беше фондация "Хайнрих-Бьол". Научният форум имаше за цел да улесни професионалния обмен между проектите на градското земеделие в световен мащаб, както и да обсъди политическите рамки за развитие на градското земеделие с оглед създаване на по -добри местни мрежи и партньорства за градско земеделие в градовете по света.

Участници от цял ​​свят съсредоточиха внимание върху многобройни инициативи за градско земеделие, подкрепяни от общините, както и върху укрепване на партньорствата между местните власти на градовете от глобалния Юг и глобалния Север. Чрез изнесените лекции, проведените семинари, посещенията на интересни обекти и представените около 50 проекта, конференцията допринесе в следните насоки: (1) подчертаване значението на градското земеделие за устойчивото градско развитие, за продоволствената сигурност и опазването на климата; (2) иницииране и устойчиво прилагане на подходи за социална промяна на общинско ниво; (3) насърчаване на равнопоставен обмен между глобалния Юг и глобалния Север; (4) установяване на нови и укрепване на съществуващите партньорства между местните власти по оста Север – Юг.

Основните тематични полета, върху които се фокусираха презентациите, проектите и дискусиите, бяха следните:

• Хранителна сигурност и продоволствен суверенитет

• Климат и околна среда

• Правото на града и достъпът до ресурси и местната икономика

• Образование, овластяване и обучение

От българска страна в конференцията взеха участие Мариана Драганова и Галина Колева. Те представиха изследователския проект „Градското земеделие като стратегия за повишаване на качеството на живот на градските общности“ въз основа на изработен постер с ключова информация за проекта и за инициативи на градско земеделие на територията на Софийска община. Пример за обществена градина в Германия, както и в България тук .

Повече информация за конференцията можете да намерите тук

Информация за някои от посетените инициативи на градско земеделие в района на Берлин

SUZ MITTE

Schul-Umwelt-Zentrum Mitte (училище за околната среда в централен Берлин) е най-голямото училище за градинарство в Берлин. Тази общинска училищна градина предоставя възможност на училища, които нямат собствени градини, да организират за своите учители и ученици практическо обучение по градинарство върху определен терен за един сезон. През 20-те години на миналия век подобни градински училища са били основен елемент на тогавашното движение за реформи в образованието и живота. След Втората световна война тези форми се използват най-вече за преподаване на техники за оцеляване чрез градинарство с надеждата, че учениците ще предават това знание на своите семейства. След обединението на Германия и помирението на областите градинските училища в берлинските райони Wedding и Tiergarten са обединени в Schul-Umwelt-Zentrum Mitte (SUZ). През 90-те години благодарение на успешните усилия на учителя Хелмут Крюгер-Даниълсън, са запазени 12 градински училища в Берлин чрез създаването на асоциация за подкрепа Schul-Umwelt-Zentrum.

PRINZESSINENGÄRTEN BERLIN-KREUZBERG

Prinzessinengärten Berlin-Kreuzberg е една от най-популярните общностни градини (community gardens) на Берлин. Изградена е на основата на пилотен проект с подкрепата на местната власт през 2009 г. върху земя, която пустее повече от половин век. С усилията на приятели, съседи, активисти се разчиства терена, изграждат се преносими почвени легла за органично зеленчукопроизводство. Сега градината се управлява като дружество с ограничена отговорност, което не е позволено да реализира печалба, но има право да плаща на основните си служители. В нея общността отглежда зеленчуци за собствена консумация, както и за лятната кухня и кафене за общо ползване.

Градината дава възможност на съседските общности да работят в нея, както и предлага неплатени стажове на заинтересовани кандидати от цял ​​свят. Доходи се реализират от консултантски услуги и озеленяване, които се предоставят на нови училища или градини в дворове или междублокови пространствана, както и от образователни услуги за по-младото поколение. Prinzessinnengärten разполагат с градинска зала, която освен за събития на общността се предоставя за използване като квартална академия или като сцена за четения, филмови прожекции и публични събития.


93 views0 comments

Comments


bottom of page